Kierunek „Zarządzanie infrastrukturą sportową” odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Od kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny rozwój infrastruktury sportowej w Polsce. Możliwość pozyskiwania dofinansowania z zewnętrznych, pozabudżetowych źródeł, rosnąca w naszym społeczeństwie moda na sport, jak również duże wydarzenia sportowe organizowane w naszym kraju, to tylko niektóre z czynników, które miały na to wpływ. W całym kraju licznie powstały i zostały zmodernizowane obiekty sportowe i rekreacyjne użytkowane na co dzień przez mieszkańców, lokalnych sportowców jak również wykorzystywane do organizacji małych i dużych wydarzeń sportowych i kulturalnych.

 

Obecnie największym wyzwaniem staje się zarządzanie na odpowiednim poziomie tymi obiektami, co wymaga zatrudnienia profesjonalisty w zakresie szeroko pojętego zarządzania nieruchomościami o charakterze sportowym. Program studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego jest odpowiedzą na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w nowej dziedzinie jaką jest zarządzania infrastrukturą sportową.

Od 1994 roku w Polsce zostało wybudowanych i wyremontowanych ponad 3000 obiektów sportowych. Wejście Polski do Unii Europejskiej i możliwość uzyskania dofinansowania dla budownictwa sportowego, wzrost gospodarczy, jak również organizacja wielkich wydarzeń sportowych sprawiły, że nastąpił trwający do dnia dzisiejszego intensywny rozwój infrastruktury sportowej w Polsce. Liczba powstałych i będących w fazie realizacji obiektów sportowych sięga już 10 tysięcy w skali całego kraju! Dzisiaj możemy korzystać z nowoczesnych pływalni, sal gimnastycznych i hal sportowych, krytych i otwartych lodowisk, stadionów piłkarskich i lekkoatletycznych oraz istniejących już niemal w każdej gminie boisk wielofunkcyjnych z programu Orlik 2012. Dlatego też obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na ekspertów i specjalistów w dziedzinie zarządzania nieruchomościami o charakterze sportowym. Program „Zarządzanie Infrastrukturą Sportową” jest ukierunkowany na kształcenie specjalistów, którzy będą mogli sprostać wyzwaniom prężnie rozwijającego się sektora sportowego i rekreacyjnego, a zarazem odpowiada na potrzeby właścicieli tych obiektów w zakresie wyspecjalizowanych kadr w obszarze zarządzania infrastrukturą sportową.

Uczestnictwo w studiach podyplomowych daje możliwość poznania tajników zarządzania infrastrukturą sportową i know-how sukcesu komercyjnego obiektu sportowego w trakcie wykładów  i warsztatów z wybitnymi ekspertami i uznanymi zarządcami. Program oprócz warsztatów i wykładów obejmują również wizyty studyjne najlepszych obiektów sportowych w Warszawie i okolicy.

Nasze studia oferują swoim słuchaczom szeroki wachlarz wiedzy niezbędnej dla poznania wszelkich metod i technik efektywnego zarządzania nieruchomościami o charakterze sportowym. Unikalny program, realizowany przez najlepszych w naszym kraju ekspertów w tej dziedzinie, zagwarantuje uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności wszystkim tym, którzy, chcą osiągnąć sukces w branży – mówi Grzegorz Gutkowski, kierownik studiów „Zarządzanie Infrastrukturą Sportową”.

Program studiów składa się z sześciu modułów tematycznych:

Zarządzanie strategiczne infrastrukturą sportową (Struktura własności infrastruktury sportowej w Polsce, Zarządzanie strategiczne w sporcie ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury sportowej, System kontroli zarządczej na przykładzie wybranego ośrodka sportowego, Źródła pozyskiwania środków na budowę i utrzymanie infrastruktury sportowej)

Zarządzanie funkcjonalne w podmiotach sportowych (Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rachunkowość zarządcza,  Zarządzanie projektami, Metody i narzędzia zarządzania)

Współczesne formy prawne stosowane w zarządzaniu infrastrukturą sportową w Polsce (Zarządzanie ośrodkiem sportu zorganizowanym jako jednostka sektora finansów publicznych w formie jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, spółki z o.o.)

Zarządzanie wybranymi obiektami sportowymi (Wielofunkcyjny stadion sportowy, Hala widowiskowo – sportowa, Kryta pływalnia, Lodowiska stałe i demontowalne, Przystań żeglarska, Wielofunkcyjne boisko sportowe)

Administrowanie nieruchomością (Prowadzenie książki obiektu budowlanego, Obowiązki stawiane przed administratorem nieruchomości wynikające z przepisów ppoż i bhp,  Eksploatacja nieruchomości, Przeglądy techniczne i remonty, Gospodarka nieruchomościami, Zamówienia publiczne)

Komercjalizacja obiektu sportowego (Organizacja imprez masowych, Komercjalizacja i marketing obiektów sportowych, Reklama i promocja obiektów sportowych, Sprzedaż usług sportowych, Współpraca pomiędzy organizatorem i zarządcą obiektów infrastruktury sportowej)

Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej jest Partnerem kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie Infrastrukturą Sportową w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.