Projekt „Acelerator”

 

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=xTAhko1FbTA&t=16s[/youtube]

 

W dniach 28.05-1.06.2017 roku Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej był organizatorem
5-dniowego wyjazdu szkoleniowego do Holandii. Uczestnikami była 22 osobowa grupa
zarządców infrastruktury sportowej w Polsce. Holandia to kraj, który posiada silnie rozwinięty
zarówno sport jak i rekreację opartą o bardzo dobrze zarządzaną bazę sportową jak pływalnie,
lodowiska, stadiony piłkarskie.
W każdym z obiektów uczestnicy spotkali się z kadrą zarządzającą, ekspertami oraz
menedżerami technologicznymi, którzy zaprezentowali dane finansowe, ich silne i słabe strony
oraz zastosowane rozwiązania technologiczne zwiększające atrakcyjność i efektywność obiektu.
Wyjazd szkoleniowy jest początkiem prac, których rezultatem będzie „Acelerator” dobrych
praktyk jako platforma wymiany wiedzy i dobrych praktyk dla osób zaangażowanych w rozwój
i zarządzanie obiektami sportowymi Polsce.

Biuro Projektu: Fundacja Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej, ul. Źródlana 49, 16-030
Supraśl

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+