Jak zostać ekspertem w dziedzinie zarządzania infrastrukturą sportową?

Dynamiczna rozbudowa obiektów sportowych w Polsce, wymusza konieczność nowego podejścia do gospodarowania tego typu ośrodkami. Tylko profesjonalni zarządcy są w stanie utrzymać i odpowiednio rozwijać nowoczesną infrastrukturę sportową. Program studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego „Zarządzanie infrastrukturą sportową” stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na specjalistów i ekspertów w tej dziedzinie.

Od lat obserwujemy dynamiczny rozwój infrastruktury sportowej w Polsce – powstają nowe stadiony piłkarskie i lekkoatletyczne, liczne hale widowiskowo-sportowe, lodowiska, kryte pływalnie, przystanie żeglarskie czy boiska wielofunkcyjne. Wzrasta też świadomości Polaków na temat zdrowego trybu życia, a co za tym idzie rośnie zainteresowania sportem. Nowopowstałe obiekty sportowe wymagają jednak odpowiedniego stylu zarządzania. Program „Zarządzanie infrastrukturą sportową” realizowany w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczeni Łazarskiego jest ukierunkowany na kształcenie specjalistów, którzy będą mogli sprostać wyzwaniom prężnie rozwijającego się sektora sportowego i rekreacyjnego.

Uczestnictwo w studiach podyplomowych daje możliwość poznania tajników zarządzania infrastrukturą sportową oraz know-how sukcesu komercyjnego obiektu sportowego. Program, oprócz wykładów i warsztatów, obejmuje również wizyty studyjne w najlepszych obiektach sportowych w Warszawie i okolicy.

Wyróżnikiem studiów jest dostęp do najlepszych praktyk rynkowych, gdyż wykładowcy to uznani eksperci w dziedzinie zarządzania nieruchomościami oraz specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania infrastrukturą sportową. Zajęcia odbywają się zgodnie z ideą Centrum Kształcenia Podyplomowego: nauczania praktyków przez praktyków.

Program kierowany jest do absolwentów studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: zarządzanie, sport i kultura fizyczna, organizacja imprez, marketing), pracowników i pracodawców wykonujących swoje obowiązki w ramach administrowania i zarządzania obiektami sportowymi, osób zajmujących się organizacją imprez masowych (w tym masowych imprez sportowych), a także tych, którzy dopiero zamierzają rozwijać swoją karierę w kierunku zarządzania infrastrukturą sportową.

„Nasze studia oferują słuchaczom szeroki wachlarz wiedzy oraz możliwość poznania sprawdzonych metod i technik efektywnego zarządzania nieruchomościami o charakterze sportowym. Unikalny program, realizowany przez najlepszych w naszym kraju ekspertów w tej dziedzinie, gwarantuje uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności wszystkim tym, którzy chcą osiągnąć sukces w branży” – mówi Grzegorz Gutkowski, kierownik studiów „Zarządzanie infrastrukturą sportową”.

Więcej informacji o tym kierunku znajduje się na stronie www.

Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej jest Partnerem kierunku studiów podyplomowych „Zarządzanie infrastrukturą sportową” w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.