Erasmus+ Sport

W 2015 roku rozpoczną się nabory wniosków w ramach programu Erasmus +  działania w dziedzinie sportu.

Przewidziane są 4 konkursy w poniższych terminach.

Terminy naboru wniosków w ramach programu Erasmus +

 • Współpraca partnerska w dziedzinie sportu związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r.
 • Współpraca partnerska w dziedzinie sportu niepowiązana z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.

Cele ogólne programu Erasmus+ sport

 1. Rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi (ang. grassroots sport)
 2. Wsparcie działań w zakresie popularyzacji sportu masowego i amatorskiego
 3. Rozwój wymiaru europejskiego w sporcie (poziom systemowy)
 4. Podniesienie poziomu uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej /ruchowej (poziom indywidualny)

Projekty, które ubiegać się będą o dofinansowanie muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi (ang. grassroots sport) oraz wpisywać się w następujące priorytety programu w obszarze sportu:

 • walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu takimi jak: doping, ustawianie wyników zawodów
 • promocja oraz wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
 • promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja; wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie.

Na poziomie systemowym, akcja Sport powinna przyczynić sie do rozwoju wymiaru europejskiego w sporcie w zgodzie ogólnymi celami Programu w obszarze sportu. Z perspektywy indywidualnej projekty sportowe powinny przyczyniać się, poprzez realizację programu Erasmus+, do ostatecznego podniesienia poziomu uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej (ruchowej)

Więcej informacji TUTAJ

 

Druck